tilburg absurdistan? tilburg absurdistan? tilburg absurdistan? tilburg absurdistan? tilburg absurdistan?

Verdient Tilburg het predikaat Absurdistan? Dat is de vraag die Ingrid Luycks aan de orde stelt in de eerste editie van een reeks essays over het Tilburgse kunstleven, een initiatief van Bureau Cultuurmakelaar Tilburg. In Tilburg Absurdistan? legt zij Tilburg in de periode 1900 tot 2009 tegen de absurdistische meetlat, geplaatst in een (inter)nationale context. Absurdistische bewegingen als Dada, surrealisme, existentialisme en Fluxus passeren de revue. Aan de hand van interviews met
betrokkenen brengt ze vervolgens, gelardeerd met de nodige anekdotes, de stand van zaken van het absurdisme in Tilburg in beeld.

auteur: Ingrid Luycks

eindredactie: ed schilders

beeldredactie: ernest potters, ingrid luycks

vormgeving: jac de kok

productiebegeleiding en boekconcept: teleXpress

druk: lecturis eindhoven

oplage: 1500 exemplaren

uitgave: teleXpress, 2009

isbn: 978-90-76937-20-5