1 oriëntatie
In een persoonlijk oriënterend gesprek inventariseren we uw wensen en ideeën inzake inhoud en vormgeving. Boekwerk kan zo nodig research, tekst, vormgeving, fotografie en illustraties geheel of gedeeltelijk verzorgen. We bekijken wat binnen het beschikbare budget mogelijk is en komen tot een globale tijdsplanning.

2 ontwerp
Bij overeenstemming over de kosten voor de ontwerp- en uitvoeringsfasen, maakt boekwerk een conceptontwerp, dat in enkele proefpagina’s wordt gevisualiseerd. Die worden vervolgens in overleg met de opdrachtgever beoordeeld. Indien deze zich in dit ontwerp kan vinden, stelt boekwerk een definitieve offerte op. Deze zal afhangen van alle door boekwerk te leveren diensten. Een en ander mede gebaseerd op de offertes van een aantal drukkers.

3 uitwerking
Zodra de overeenkomst tussen opdrachtgever, boekwerk en drukker rond is, wordt er een definitieve planning afgesproken en de uitgave volgens het overeengekomen concept uitgewerkt.