stroom en onderstroom stroom en onderstroom stroom en onderstroom stroom en onderstroom stroom en onderstroom stroom en onderstroom stroom en onderstroom stroom en onderstroom

Het opheffen van de schijnbare tegenstrijdigheid tussen het tekenen en het schilderen, het verenigen van twee technieken, die van het tekenen op papier en het schilderen op doek, is een van de grote verworvenheden in Jan van den Berg’s kunst vanaf 1989. Het zoeken naar nieuwe technische mogelijkheden hangt bij hem nauw samen met de behoefte een groter evenwicht weer te geven in zijn schilderijen. De werken op paneel laten deze kwaliteit helder zien.

samenstelling: jan van den berg en aloys van den berk

tekst: aloys van den berk

vormgeving: jac de kok

fotografie: jan van den berg, ernest potters, josje manden, hans-joachim schröter

druk: lecturis

bindwerk: van mierlo

oplage: 1100 waarvan 100 genummerd en gesigneerd

formaat: 230 x 260 mm

aantal pagina’s: 64

papier: 120 gr/m2 melotex

omslag: hardcover met transparante stofomslag

bindwijze: genaaid gebrocheerd

Uitgever: stichting plint en jan van den berg, 2000

isbn: 90 76841 71 3