all creatures are equal all creatures are equal all creatures are equal all creatures are equal all creatures are equal all creatures are equal all creatures are equal all creatures are equal

Dit boekje verscheen naar aanleiding van de tentoonstelling “en wat er verder is” met beeldend werk van Marieke van der Schaar bij galerie Luycks in Tilburg. Het boek bestaat uit een serie computergraphics, gelaagde beelden samen met bijbelteksten, die allen over de rol van dieren gaan. De contextgebonden teksten zijn op associatieve wijze gehanteerd. Behalve dat het een bijzondere beeldende kwaliteit heeft, is “all creatures are equal”  ook een statement over het huidige tijdsgewricht, waarin dieren slechts consumptie- of troetelartikelen zijn, terwijl in de bijbel een intrinsieke waarde aan het leven van dieren wordt toegekend en dieren ook vaak als metafoor worden gebruikt.

beeld, samenstelling en vormgeving: marieke van der schaar

teksten: uit verschillende bijbelboeken

inleiding: ingrid luycks

vertaling inleiding: kathleen rutten

binding: over de hele rug genaaid

formaat: 105x150 mm

aantal pagina’s: 32

druk: digitale druk, 200 ex.

uitgave: telexpress, engelse uitgave met nederlandse vertaling op het omslag