spoorzone, 't nieuwe atelier, tilburg spoorzone, 't nieuwe atelier, tilburg spoorzone, 't nieuwe atelier, tilburg spoorzone, 't nieuwe atelier, tilburg spoorzone, 't nieuwe atelier, tilburg spoorzone, 't nieuwe atelier, tilburg spoorzone, 't nieuwe atelier, tilburg

In Tilburgse Spoorzone zullen de komende jaren grote veranderingen optreden. Het plangebied, grofweg tussen Ringbaan West, de Lange Nieuwstraat, het NS-plein en de Spoorlaan, zal opnieuw worden ingericht. Dit heeft gevolgen voorde historische structuur en de visuele extensies daarvan, maar ook voor de historische  functies in het gebied waaronder de spoorwegwerkplaats van Nedtrain.  Behalve de functies verdwijnt dan ook een deel van het culturele erfgoed van Tilburg dat zich altijd heeft gekenmerkt door een ontwikkeling als industriestad. Inzet van de gemeente is echter  om het aanwezige cultuurhistorische erfgoed een rol te laten spelen bij de toekomstige plannen.

redactie: ingrid luycks, dirk van alphen, ernest potters

beeldredactie: jac de kok, ernest potters, ingrid luycks

eindredactie: ingrid luycks

vormgeving: jac de kok

fotografie: ernest potters, karel tomei, regionaal archief tilburg / jan stads, august swietkowiak

druk: deko

formaat: 290 x 290 mm

digitale druk: full color

bindwijze: wire-o

oplage: 150

productie: maatschap mixt

uitgever: telexpress 2006